Välkommen

Till ett växande parti som vill skapa ett grönare Ystad. 

 

Extra årsmöte 27/11 2017

Miljöpartiet de Gröna i Ystad kallar till extra årsmöte för att besluta kring de regler som ska gälla för nomineringsprocesser till kommunfullmäktigelistan för mandatperioden 2018-2022.

Var: Löderupssalen i Nya Rådhuset på Österportstorg
När: 27 november kl. 18.00

På dagordningen:
  1. Mötets öppnande
  2. Val av mötesordförande
  3. Val av mötessekreterare
  4. Val av justerare
  5. Fastställande av regler för nomineringsprocesser
  6. Fastställande av kandidatkontrakt

Efter årsmötet kommer vi att hålla det fösta mötet för att ta fram Miljöpartiet de Gröna i Ystads lokala partiprogram.


Välkommen med dina gröna idéer till vårt lokala partiprogram

Nu börjar arbetet med att ta fram Miljöpartiet de Gröna i Ystads lokala partiprogram. Alla medlemmar som vill vara med i arbetet att ta fram gröna idéer som MP Ystad ska driva är välkomna att delta på de möten som kommer att hållas. 

Fösta mötet är den 27/11 kl. 18.30 i Löderupssalen i Nya Rådhuset på Österportstorg. 

Följande möten är planerade till 11/12, 8/1, 5/2 och 5/3 kl. 18.00, även de i Löderupssalen.


Utbildning i Grön Ideologi

Miljöpartiet och Vuxenskolan har tagit fram en utbildning i Grön ideologi. Den är anpassad framförallt för de som är nya i partiet, men den bygger på inspelade intervjuer med en rad miljöpartister kring de diskussioner som vi alla kommer att delta i under valrörelsen. Därför har även de som varit med ett bra tag stor glädje av utbildningen.

Första mötet är den 20/11 kl. 18.00 i Västra flygeln på Nya Rådhuset.

Följande möten är planerade till 30/11, 7/12 kl 18.00, även de i Västra flygeln på Nya Rådhuset. Samt ett möte i januari som ännu inte är bestämt när och var det blir.
 Bli medlem

Om du inte redan är medlem. Bli medlem nu.

Följ oss på:

https://www.facebook.com/mpystad