Just nu2014-11-26 Miljöpartiets nomineringar  till nämnder och styrelser 2015 - 2018

I söndags valde våra medlemmar vilka som skulle represnetra Miljöpartiet i Ystads nämnder och styrelser. Dessa nomineringar har idag gjorts offentliga vid mötet med kommunfullmäktiges valberedning. Miljöpartiet gjorde följande nomineringar:
 • Nicklas Ljungström: ordinarie ledamot Krisledningen, ersättare Kommunstyrelsen
 • Marcus Bräutigam: ordinarie ledamot Kommunstyrelsen och Miljöutskottet samt ersättare i Krisledningen.
 • Malin Nilsson: ordinarie ledamot Socialnämden
 • Peter Orup: ordinarie ledamot Samhällsbyggnadsnämnden 
 • Ketty Hagman: ersättare Samhällsbyggnadsnämnden
 • Fredrik Ellberg: ordinarie ledamot Barn- och Utbildningsnämnden samt ordinarie Ystads Energi AB
 • Lars Schilken: ordinarie ledamot Gymnasienämnden 
 • Magnus Hörnblad: ordinarie ledamot Miljöförbundet
 • Billy Nilsson: ordinarie ledamot Revisionen och nämndeman Tingsrätten
 • Henrik von Görtz: ordinarie ledamot Ystad Hamn & Logistik AB 
 • Mikael Cadier: ordinarie ledamot Ystads Industrifastigheter AB

2014-11-20 Grön budget för Ystads kommun

Vi har nu presenterat vår skuggbudget för Kommunfullmäktige 2014-11-20. Vi satsar framförallt på att behålla kvalitén i vården och skolan, sociala investeringar och konstnärlig gestaltning vid nybyggnationer. 

2014-10-19 Miljöpartiet i valteknisk samverkan med M, FP och KD 

Miljöpartiet i Ystad gick från två till tre mandat i Ystad i valet 2014. Direkt efter valet inleddes förhandlingar med S och C för att bilda ett majoritetsstyre i Ystad. Miljöpartiet valde dock att lämna dessa förhandlingar då det stod klart att partiet inte skulle behandlas jämbördigt med de S och C. Eter att ha lämnat dessa förhandlingar har nu Miljöpartiet sökt stöd för en valteknisk samverkan med Moderater, Folkpartiet och Kristdemokrater. Dessa förhandlingar har resulterat i en överenskommelse och vi kommer inom kort att presentera resultatet av dessa förhandlingar. 

Detta händer i Miljöpartiet Ystad


Underordnade sidor (1): Kalendarium