Välkommen

Till ett växande parti som vill skapa ett grönare Ystad. 
 

Årsmöte 12/2 2018

Miljöpartiet de Gröna i Ystad kallar till årsmöte för att

Var: Glemmingesalen, Birgerskolan, Tobaksgatan 11, Ystad
När: 12 februari 2018

Dagordningen:
 1. Mötets öppnande
 2. Formalia
  • Val av ordförande
  • Val av sekreterare
  • Val av justerare tillika rösträknare (2)
  • Fastställande av dagordning
  • Fastställande av röstlängd
  • Mötets behöriga utlysande
  • Nomineringsstopp
 3. Verksamhetsberättelse för 2017
 4. Fastställande av resultat – och balansräkning för 2017
 5. Revisorernas berättelse för 2017
 6. Ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Fullmäktigegruppens verksamhetsberättelse för 2017
 8. Inkomna motioner
 9. Styrelsens propositioner
 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget
 11. Valärenden
  • Styrelsen
   • Fastställande av styrelsens storlek
   • Val av ordföranden
   • Val av styrelse
  • Revision
   • Fastställande av revisionens storlek
   • Val av revision
  • Val av granskare av kommunalt partistöd
  • Valberedning
   • Fastställande av valberedningens storlek
   • Val av sammankallande
   • Val av valberedning
  • Distriktsombud
   • Val av ordinarie ombud
   • Fastställande av antal ersättande ombud
   • Val aversättande ombud
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande

Välkommen med dina gröna idéer till vårt lokala partiprogram

Nu börjar arbetet med att ta fram Miljöpartiet de Gröna i Ystads lokala partiprogram. Alla medlemmar som vill vara med i arbetet att ta fram gröna idéer som MP Ystad ska driva är välkomna att delta på de möten som kommer att hållas. 

Fösta mötet är den 27/11 kl. 18.30 i Löderupssalen i Nya Rådhuset på Österportstorg. 

Följande möten är planerade till 11/12, 8/1, 5/2 och 5/3 kl. 18.00, även de i Löderupssalen.

Bli medlem

Om du inte redan är medlem. Bli medlem nu.

Följ oss på:

https://www.facebook.com/mpystad